Molbud Spółka z o.o.25 lat doświadczenia
Ponad 200 realizacji

Referencje

Usługa Referencje
Wykonywanie prac remontowych w obiektach kubaturowych na zlecenie Kompanii Węglowej Oddział KWK "Piast"
Wykonanie prac rekultywacyjnych w Chełmie przy ul. Chełmskiej na zlecenie KWK "Piast"
Modernizacja rozdzielni prądu elektrycznego wraz z wymianą transformatorów dla KWK "Pniówek"
Rozbudowa budynku kultu religijnego w Jaworznie przy ul. Leśnej
Adaptacja Segmentu B oraz budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej podstwowej w Wiśle Wielkiej k. Pszczyny
Budowa domu jednorodzinnego w Ćwiklicach przy ul. Owocowej
Budowa domu jednorodzinnego z garażem w Jeleśni
Budowa domu jednorodzinnego w Wiśle Kopydło
Budowa domków mieszkalnych w Bedzinie na Os. Podskarpie
Budowa hali magazynowo - składowej w Bielsku - Białej przy ul. Centralnej
Budowa domu jednorodzinnego w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej
Budowa domu jednorodzinnego wraz z garażem w Bielsku - Białej
Budowa domu jednorodzinnego w Strumieniu
Budowa domu jednorodzinnego w Mysłowicach przy ul. Granicznej
Budowa domu jednorodzinnego w Pszczynie - Piasku
Budowa domu jednorodzinnego w Tychach
Budowa domu jednorodzinnego w Jaworznie przy ul. Leśniej
Rozbudowa hali produkcyjnej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów
Budowa domu jednorodzinnego z garażem w Jaworznie przy ul. Zegadłowicza
Budowa domu jednorodzinnego w Pszczynie - Ćwiklicach przy ul. Chmielnej
Powrót do: Strona główna